Mehmet Bina

Hediyeleşmek

Mehmet Bina

İnsanoğlu bir toplum içinde yaşamaktadır. İnsanları birbirine yaklaştıran, bağlayan ve hoşgörüyü aşılayan faktör hediyeleşmektir.
• Hediye, sosyal hayatta kişiler arasında sevgi ve yakınlaşmayı artıran; kırgınlıkları ortadan kaldıran önemli bir özelliktir. 
Özellikle insanların ihtiyaç, merak ve arzularına göre, karşılıksız hediyeler vermek, güzel sözlerle, tebessümle kalplere sevinç nakşetmek; hem dünyevî hem uhrevî kazançlara vesiledir.
• Sahâbîleri tarafından çok sevilen Rasûlullah Efendimiz hem gelen hediyeleri kabul etmiş, hem de bizzat hediyeler takdim etmiştir. Hattâ ihtiyaç ve taleplere binâen kendisine gelen hediyeyi, hemen bir başkasına hediye ettiği de görülmüştür. 
Hadîs-i şerîflerde şöyle buyrulur:
“Hediyeleşiniz ki, birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin!” (Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk, 16).
"Hediye, Allahü teâlânın gönderdiği güzel bir rızktır. Hediyeyi kabul edin ve karşılığında daha güzelini verin" (Tirmizi)
• Hazret-i Âişe validemiz, muhtaç bir kadının hediyesini kabul etmeyince Peygamber efendimiz, "O kadın muhtaç olsa da, hediyesini kabul edip ona daha fazla bir şey vermeliydin" buyurdu. ▪︎Sahabeden bir zat da, verilen hediyeyi kabul etmeyip, 
"Ya Resulallah, birinden bir şey alanda hayır yok buyurduğunuz için almadım: deyince, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
"O isteyerek alınan şeylere mahsustur. İstenmeden verileni alınız".
• Yine Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
"Müsafaha edin, müsafaha kini, kırgınlığı giderir. Hediyeleşin, çünkü hediye, sevgiyi artırır, düşmanlığı giderir." (İbni Asakir).
• Hediyeleşme sıla-i rahim bağlarını güçlü tutar
Hz. Enes çocuklarına şöyle tavsiyede bulunmuştur:
“Yavrularım! Aranızda harcama yapın, hediyeleşin; çünkü bu aranızdaki ilgilerin en sıcağıdır.”
• Bazı rivayetler Resulullah (sav)’in hediyeleşmeyi insanlar arasındaki sıla (irtibat) için emrettiğini belirtir.
Hz. Enes’in de çocuklarına aralarında birbirlerine cömertçe harcamayı vasiyet ederken:
“Çünkü o, aranızda en iyi sevgi vasıtasıdır” demiştir.
• Hediyeleşmek rızıkta berekete vesiledir
“Hediyeleşin, birbirinizi sevin, birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hasıl eder.”
• “Abdullah İbni Ömer, oruçlu bile olsa, düğün ve diğer davetlere mutlaka icabet ederdi.” 
• Müslümanları birbirine yaklaştırıp aralarındaki soğuk havayı kaldıran, kalpleri birbirine ısındıran sosyal davranışlardan biri de düğün ve derneklerde meşru sınırlar dahilinde hazırlanan ziyafet so­frasına yapılan davete icabet etmektir. O bakımdan ilim adamlarından kimi bunu vacip, kimi farz-i kifaye, kimi de müekked sünnet olarak görmüş ve hepsi de gereği üzerinde durarak bu güzel sünnetin de­vamını teşvik etmişlerdir. Yeter ki, hazırlanan sofra İslami prensiplere uygun olsun, haram ve mekruh şeylere imkân verilmesin.
• Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste¸ Peygamberimiz (s.a.v.):
 "Ben bir koyun paçası yemeğine çağrılsam giderim¸ bana böyle bir paça hediye edilse küçük görmez kabul ederim." buyurmuştur. Bu hadisten de rahatça anlaşılacağı üzere¸ verilen hediyeler karşı tarafı minnete sokacak kadar pahalı olmamalıdır. 
• Hediyeden karşılık beklemek veya verilen hediyeyi geri istemek doğru değildir. 
Nitekim bir hadiste¸ bu şekilde davranabilecek kimselerden hediye almanın uygun olmadığı bildirilmiştir.
(islam ve ihsan.) (Dinimiz islam)

Yazarın Diğer Yazıları