Mehmet Bina

Salih amel ile Allah'a yaklaşmak

Mehmet Bina

Rabbimiz Kur'an'ı Kerimde  
"Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve O’na yaklaşmaya vesile arayın!..” (el-Mâide, 35) buyurmaktadır.
•Allah dostları dünyayı ekim yeri, âhıreti de hasat yeri olarak değerlendirmişlerdir.
•İnsanlar dünya hayatında da gelecekleri için hazırlanırlar. Para biriktirirler; tahsil yaparlar; meslek sahibi olurlar; aile, teşkilât vb. içtimâî çevreler edinirler. Lâkin âhirete hazırlık böyle değildir.
•Başta iman olmak üzere, namaz kılmak, oruç tutmak, Hacc yapmak, Kur'an okumak, anne babaya itaat etmek, sadaka vermek, zekât vermek, emanete riayet etmek, Allah için sevmek, din kardeşinin işini kolaylaştırmak, ilimle meşgul olmak, insanlara doğru yolu göstermek vb. hepsi birer salih ameldir.
• “Ruhulbeyan” tefsirinde, Efendisinin uyanışına ve kurtuluşuna vesile olan bir kölenin hikayesi vardır.
“-Hikâye edilir ki Belh’te adamın biri kölesine buğday ekmesini emretti.
O da arpa ekti.
Hasat vakti geldiğinde iş ortaya çıkıp arpa ekildiğini görünce Efendisi bunun sebebini sordu.
Köle işi bilmemezliğe vurarak:
“-Buğday biteceğini umarak arpa ekmiştim efendim” diye cevap verdi.
Kendisiyle alay ettiğini zanneden Efendi kölesine çok kızdı ve öfkeli bir vaziyette:
“-Ey ahmak! Hiç sen arpa ekip de buğday hasat eden gördün mü?” diye onu azarladı.
• Efendisine edeb ve hizmette kusur etmeyen köle ne pahasına olursa olsun onun kurtuluşu için uğraşıyor ve Hak yola girmesi için çalışıyordu.
• Tam zamanını yakaladığına inanarak onun gönlünü okşayan  şu cevabı verdi:
“-O halde ey efendi! Sen Allah’a isyan edip dururken O’nun rahmetine nâil olmayı nasıl umarsın?”dedi.
Efendisi bu cevap karşısında düşünmeye başladı. Doğru, uyarıcı ve gönlü harekete geçiren bir sözdü bu.
Köle davranışında bilinçli ve samimi idi. Efendisinin intibaha gelip Allah’a isyandan uzak kalmasını gönülden arzu etmekteydi. Efendisi bu samimi cevaptan etkilendi ve hiç tereddüt etmeden hemen tevbe etti. Bunca sene yaptıkları isyanlara pişman olarak Allah Teâla’ya sığındı ve istiğfara başladı. Sonra da kendisine bu anlamlı cevabı veren, uyanışına ve kurtuluşuna vesile olan kölesini âzâd etti. Hem kendi hem de Efendisi kurtuluşa erdi.
• Bu gibi menkıbeler bize şu mesajı vermektedir.
"Sen azmet ve gerçekleştir! Bahanelere sığınma! Niyetinin samimiyeti, amelini isabet ettirecektir!” mesajını vermektedir."
• Necip Fazıl bu mânâyı şiirin diliyle şöyle ifade eder:
"Tohum saç! Bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylân, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!"
• Unutmamalıdır ki;
Gayretlerimizde ihlâs ve takvâmız arttıkça, Cenâb-ı Hak da yardımını artırmaktadır.
Ümitsizlik, insanın uhrevî yolculuğunda yolunu kesen bir belâdır. 

Yazarın Diğer Yazıları