Mustafa Özyurt

Salih'in a.s. 

Mustafa Özyurt

Semûd kavminin helak edilmesinden sonra Salih Peygamberin kendisine inanan toplulukla birlikte Mekke’ye göç ettiği nakledilir. Bir diğer rivayete göre ise Hz. Salih a.s. vefat edinceye kadar Filistin’de Remle yakınlarında yaşamıştır.

İBRAHİM’İN A.S. KABRİ-EL-HALİL ŞEHRİNE HAREKET

Pişmek için önce yanmak gerektir. Yanmak İçin önce ateş gerekir. Ateşe girmeden teslimiyet, en sevgili için yanmayı göze almadan samimiyet anlaşılmaz. Teslimiyeti görmek için Hz İbrahim toprağından geçmek, Hz. İsmailin teslimiyet sırrına ermek gerekir.  

İbrahim peygamberin doğum yeri  URFA’dır.  İsminin manası da Ebu Rahim yani koruyucuların babası demektir. Allah Teâlâ,  muhabbet ve kullarına merhametinden dolayı “Halilullah “, çok misafirperver ve ikram sahibi olmasıyla “Ebu’l-etyaf” yani misafirler babası adını, kendinden sonra bütün peygamberler onun neslinden geldiği için- Ebu’l-Enbiya” yani nebiler babası sıfatlarına mazhar olmuştur.

URFA:  Nuh Tufanından sonra Eski şehirlerden biride bu Urfa şehridir. Semud kavminden (Rohay) adında bir hükümdarın yapısıdır. Sonra Nemrut, buranın su ve havasından hoşlanıp yaşadığı müddetçe ilahlık iddiasında bulunarak, tam iki yüz sene burada yaşadı.(seyahatname e.ç.c.3.s.812)

Aziz kardeşim, İbrahim peygamber  gibi beş peygamberin de Urfa da doğduğu söylenmektedir. İbrahim peygamberin isminin manasına gelince; Ebu Rahim yani koruyucuların babası demektir. Allah Teâlâ,  muhabbet ve kullarına merhametinden dolayı “Halilullah “, çok misafirperver ve ikram sahibi olmasıyla “Ebu’l-etyaf” yani misafirler babası adını, kendinden sonra bütün peygamberler onun neslinden geldiği için- Ebu’l-Enbiya” yani nebiler babası sıfatlarına mazhar olmuştur.

Doğu illerimiz içerisinde Peygamberler şehri diye şöhret bulmuş bu güzel vilayetimiz, Manevi ve maddi değerleriyle zengin bir şehrimizdir. Burada Hz. İbrahim’in doğduğu yer, mancınıkla ateşe atıldığı yer, balıklı göl ziyaret edilir ki;
Bu gölün meydana gelişi ilahi emirle olmuş ve Hz. İbrahim’i yakmak için yakılan ateşe “ Ey ateş soğu ve selamet ol” emriyle güllük gülistanlık hale geldiği, yığılan odunları ise balık oldukları kaydedilmektedir. Tavsiyem gidip görmeniz ve ziyaret etmenizdir. Çünkü birçok gerçekler göz ile görünmeden tam anlaşılmıyor. Allahın halilim( dostum) dediği bir zatın ziyaret edilmesiyle onun hatıralarını yaşamak zevkini verir.

Vefat ettiğinde 200 yaşında olan Hz. İbrâhim’in hz. Sâre’nin yanına defnedilir. (Sa‘lebî, s. 98-99; Taberî, I, 312) Hz. İbrâhim’in a.s. kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir. Kabrinin başucunda tarihi bir sancak mevcuttur. Sare valimizde aynı mescid içerisinde medfundur. Kıymetli okuyucu kardeşim! Bunları okuyub öğrenmek gayet güeldir. Lakin kendilerini yerlerinde mahallerinde ziyaret etmek bambaşka bir şeydir. Helede Hisar Turzm ile giderseniz, fedakar ve vefakarca yapılan hizmetin tadına doyamazsınız vesselam. 

İSHAK’IN A.S. KABRİ -İshak Peygamber, Esav ve Yakup’un a.s. doğumlarından sonra 100 yıl daha yaşamış, 170 yaşında vefat etmiştir. Çocukları onu babası Hz. İbrâhim’in a.s. yanına defnetmişlerdir. Hz. İshak’ın hanımı da aynı yerde medfundur. (Devam edecek)

Yazarın Diğer Yazıları