Ramazan Sayar

Kadir Gecesi Ve Kur'an-I Kerim

Ramazan Sayar

İnsanoğlu hata yapmaya meyilli yaratılmıştır. Bilerek veya bilmeyerek suç işleyebilir. Önemli olan yapılanların farkına varıp hatalardan vazgeçmek ve bir daha yapmamaktır. Bunun için bazı günler, aylar ve geceler bizlere fırsat olarak verilmiştir. Bunların en önemlisi “Kadir Gecesi” dir. Şaban ayının on beşinci gecesi (Berat) Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına inen Kuran-ı Kerim, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi (Kadir) dünya semasından yeryüzüne inmeye başlamıştır. Bundan dolayı Rabbimiz: “Kuran-ı Kerim’i Kadir Gecesi’nde biz indirdik. Ey habibim, Kadir Gecesi nedir bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”(Kadir–1–3) buyurarak bu gecenin Kur’an mucizesinin gerçekleştiği gece olduğunu ifade etmiştir. 

Ömer bin Hattab’ı Ömer-ül Faruk yapan, Ümeyye bin Halef’e yerden bir avuç toprak aldırıp secde ettiren, Şair Lebid’e şiir yazmayı bıraktıran, Ebu Cehil’e gizli gizli kendini dinlettiren, Kaptan Kusto’ya ilmin sırrını öğreten hep Kur’an mucizesidir.

Kur’an-ı Kerim, bu dünya için yani hikmetlerini hayatımızda uygulamamız için inmiştir. Yoksa ne sadece ölünün arkasından okunmak ne de fala bakmak içindir.

Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak için, ne de fal bakmak içinKur’an-ı Kerim; ahlak, ibadet, inanç, toplum, insan ilişkileri, emir ve yasaklar, ahiret ve ibret alınacak olaylara yer verir. Aynı zamanda insanlara yol gösterici, rahmet ve şifa kaynağıdır.

Dünya’da dost istersen Hz. Allah yeter 
Mürşid-i Kamil istersen Hz. Kur’an yeter
Delil olmak istersen Hz. Muhammed yeter
Meşgul olmak istersen ibadet yeter

Kur’an-ı Kerim, ilk ayeti “oku” emri ile Kadir Gecesi’nde inmeye başlamıştır. Bu gece dua etmeli, tövbe etmeli, bol bol Kur’an okumalı, namaz kılmalı, nefis muhasebesi yapmalı, ölümü hatırlamalı; bu gecenin feyz ve rahmetine inanarak bu geceyi hakkıyla değerlendirmeliyiz.

Yok mudur tövbe eden bağışlayayım,
Yok mudur rızk isteyen rızıklandırayım,
Yok mudur dert ve belaya uğrayan şifa vereyim,
Daha ne gibi dileği olan varsa istesin vereyim.

Peygamberimizden rivayet eden İbn-i Mesut: “Yıl boyunca bütün geceleri ibadetle geçiren birisi Kadir gecesine rastlar. İnsanların emniyete kavuşup tembelleşmemeleri için o günü söylememiştir. Yoksa o Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde hemde bu ayın son günlerinde hatta yirmi yedinci gecesi olduğunu biliyordu.” Diyor.

Kadir gecesinde Allah Cebrail’e(as) emreder. O’da meleklerden bir gurupla birlikte yeryüzüne iner. Melekler de yanlarında getirdikleri bir sancağı Kâbe’nin üzerine dikerler. Bu sancağın yüz tane kanadı vardır. Kanatlardan ikisi doğu ile batı arasındaki mesafeyi kaplar ve sadece bu gece açılır.

Cebrail (as) meleklere bu gece rastladıkları, ayakta duran, oturan namaz kılan ve Allah’ı zikreden her mümine selam verip el sıkışmalarını söyler. Bu gece de melekler tanyeri ağarıncaya kadar müminlerin dualarına “âmin” derler. Tan yeri ağarınca Cebrail (as) meleklere “Haydi biz yola çıkalım” der. Melekler Cebrail’e (as) sorarlar; “Allah, Muhammed’in ümmetinden olan müminlerin dileklerini nasıl karşıladı?” Cebrail (as) der ki: “Bu gece onlara rahmet nazarı ile baktı ve dört sınıf kimse dışında hepsinin günahını affetti.” Melekler sorar “Bu dört sınıf insan kimlerdir?” Cebrail (as) cevap verir: “Devamlı içki içenler, Ana babasına karşı gelenler, Akraba ile münasebeti kesenler ve Arabozuculuk yapanlardır.”  

Bir hadis-i Şerifte de: “O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından daha çok fazladır.” Buyrulmaktadır.  
“Her güzel işin sevabı başka vakitte on ise, Recep ayında yüz, Şaban ayında üç yüz, Ramazan ayında bin, Cuma geceleri binlere, Kadir gecesinde ise otuz bine çıkar.” “Kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve dua ile geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”  

Süfyan-ı Sevri: “Kadir gecesi dua ve tövbe etmek, namazdan sevimlidir.” Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir. Demiştir. 
Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü Kadir Gecesi’ne rastlarsam nasıl dua edeyim?” Resulullah efendimiz: “Allahümme inneke afüvvün tuhıbbü’l afve fa’fü anni ( Allah’ım sen çok affedicisin, afvı seversin, beni affet.)” diye dua et buyurdu.           
Berat Gecesi senelik, Cuma Gecesi haftalık, Kadir Gecesi de ömürlük günahları yok eder. Atalarımız: “Her geceni Kadir, karşına her çıkanı Hızır bil” demişlerdir. Gecesi açık ve sakin, ne sıcak ne soğuk, ertesi sabah güneşi kızıl olup doğan Kadir Gecesi’ni mutlaka değerlendirelim.

Yazarın Diğer Yazıları