Ramazan Sayar

Sordum Sarı Çiçeğe

Ramazan Sayar

Tapduk Emre dervişlerinden birer çiçek ister. Her derviş en güzel çiçeği getirmek için kırlara gider.
Yunus da aralarındadır. Akşam olduğunda herkes en güzeli olduğunu düşündüğü çiçekle dergaha döner.
Yunus'un elinde ise solgun sarı bir çiçek vardır. Şeyhi bunun sebebini sorduğunda O'na şu cevabı verir:
"Şeyhim, sabahtan beridir kırları dolaştım. Size layık olabilecek güzellikte bir çiçek aradım buldum. Ancak koparmak için elimi uzattığım her çiçek öyle güzel Allah zikri çekiyordu ki onları koparmaya kıyamadım.
Tam vazgeçip dönüyordum ki bu solgun çiçeğin şöyle dediğini duydum :  "Benim vaktim doldu artık. soldum kuruyup gideceğim. Bari beni kopar da bir dervişin elinde hayatım sona ersin." dedi.
Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı (c.c.) tesbih ederler. Her şey O'nu hamd ile tesbih eder. Ancak siz O'nların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) Çok bağışlayandır. (İsra-44)
Şimdi Yunus Emre'miz sarı çiçekle ilgili neler dile getirmiş, neler ilham etmiş, neler konuşmuş  dinleyelim...

SORDUM SARI ÇİÇEĞE

Sordum sarı çiçeğe.
Annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba.
Annem babam topraktır.

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Sordum sarı çiçeğe.
Evlat kardeş var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba.
Evlat kardeş yapraktır.

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Sordum sarı çiçeğe.
Niçin boynun eğridir?
Çiçek eydür derviş baba.
Özüm Hakk'a doğrudur.

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Sordum sarı çiçeğe.
Niçin benzin Sarıdır?
Çiçek eydür deviş baba.
Ölüm bize yakındır.

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Sordum sarı çiçeğe. 
Sizde ölüm var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba.
Ölümsüz yer var mıdır?

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Sordum sarı çiçeğe.
Sen kimin ümmetisin?
Çiçek eydür derviş baba.
Muhammed ümmetiyim.

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Sordum sarı çiçeğe.
Sen beni bilir misin?
Çiçek eydür derviş baba.
Sen Yunus değilmisin?

Hak la ilahe illallah.
Allah la ilahe illallah.

Yazarın Diğer Yazıları