Yenilenebilir enerjinin yüzde 3'ü bu kentten

Çukurova'nın tarım ve sanayi kentlerinden biri olan Osmaniye'de bulunan, toplamda 1319 megavat kurulu güce sahip olan hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji santralleriyle yılda 190 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiliyor.

Çukurova’nın tarım ve sanayi kentlerinden biri olan Osmaniye’de bulunan, toplamda 1319 megavat kurulu güce sahip olan hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji santralleriyle yılda 190 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiliyor.

Osmaniye, yılın büyük bölümünde güneş alan geniş arazileri, rüzgar potansiyeline sahip yüksek kesimleri ve akarsularıyla yenilenebilir enerji alanında da öne çıkıyor.

Enerji alanındaki şirketlerin yatırımlarının arttığı kentte, 841 megavat gücündeki 21 hidroelektrik santrali (HES) faaliyet gösteriyor. HES’lerden elde edilen elektriğin 510 megavatı Berke, 138 megavatı ise Aslantaş Barajı’ndan karşılanıyor.

Osmaniye’nin elektrik üretimine 238 dönümdeki rüzgar enerji santralleri (RES) 393,5 megavat, 4 bin 40 dönümü kaplayan güneş enerji santralleri (GES) de 84,442 megavat kurulu güçle katkı sunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 1319 megavatlık güç, fosil yakıtlara talebin azaltılmasını sağlıyor.

Üretilen bu elektrik, 190 bin hanenin yıllık ortalama enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

“Sera gazının atmosfere salınımı da önleniyor”

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaptığı konuşmada fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının önem taşıdığından bahsetti.

Enerji verimliğinin arttırılması konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Çevre ve iklim dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz enerji üretimindeki payını artırma amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce 4 bin 40 dönümü GES, 238 dönümü RES olmak üzere toplam 4 bin 278 dönüm arazi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretime tahsis edilmiştir.”

Yılmaz, yenilenebilir enerjinin sera gazı salınımının azaltılmasındaki katkısına da değinerek, “Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 53 bin megavat kurulu gücün yüzde 3’ü kentimizden sağlanmaktadır. Bu da yaklaşık 190 bin hanenin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabileceği, bu nispetteki sera gazının atmosfere salınımının önlendiği anlamına gelmektedir.” İfadelerini kullandı.

 

Bakmadan Geçme