ALMANYA'DA TÜRKLERE MAVİ KART 2023 – 2024 | Mavi kart şartları nedir?

Almanya'da Türklere mavi kart 2023 – 2024. Nitelikli işçi sayısını artırarak üretimde göçmenleri çalıştırma politikasını uygulayan Almanya, mavi kartla alımlara başladı. Türkiye'den de her yıl binlerce kişinin başvurarak göç etmeyi amaçladığı mavi kart başvuruları başladı. Yılda iki defa uygulanan düzenleme çerçevesinde Türkiye'den çok sayıda nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki mavi kart şartları nedir?

Almanya’da Türklere mavi kart 2023 – 2024. Mavi kart şartları nedir? Avrupa hayali kuran ve Türkiye’den gitmek isteyen milyonlarca kişi Almanya’nın mülteci sıfatıyla ‘Nitelikli Göç Yasası’ adı altında alımları başladı. Ülkedeki nitelikli personel açığını kapatmak için uygulamayı başlatan Almanya, özellikle Türkiye’den elektrikçi, tesisatçı, kuaför, terzi gibi alanlarda alımlar gerçekleştirecek.

ALMANYA'DA TÜRKLERE MAVİ KART 2023 – 2024

Alman hükümetinin, ülkenin nitelikli eleman sayısını artırarak bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek amacıyla çıkardığı "Nitelikli Göç Yasası," 1 Kasım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, Mart 2024 ve Haziran 2024 tarihlerinde farklı bölümleriyle uygulanmaya başlayacak.

1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeler doğrultusunda, Almanya'da iş bulup Mavi Kart sahibi olma şartları önemli ölçüde kolaylaştırıldı. Artık yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulanlar, Mavi Kart başvurusu yaparak hemen kabul edilebilecekler.

ALMANYA'DA TÜRKLERE MAVİ KART 2023 – 2024 | Mavi kart şartları nedir?

Ayrıca, Almanya'ya nitelikli personel olarak gelmek isteyenler için meslek grupları da genişletildi. Sadece matematik, doğa bilimleri, mühendislik ve tıp gibi alanlardaki uzmanlara değil, farklı meslek gruplarına mensup olanlar da iş bulduklarında Mavi Kart alarak Almanya'ya gelebilecekler. Bu yeni düzenlemeler, Almanya'nın nitelikli işgücüne olan ihtiyacını daha geniş bir yelpazede karşılamayı hedeflemektedir.

sozcu.com.tr’de yer alan bilgiye göre alım yapılması planlanan bazı bölümler şöyle:

 • İmalat sektöründe uzman kişiler.
 •  Su- kalorifer tesisatçılar.
 •  Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar
 •  Ayrıca bunların yöneticileri.
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.
 •  Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.
 •  Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler. Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar. Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s.
 •  Veterinerler
 •  Diş hekimleri
 •  Eczacılar
 •  Hemşire ve ebeler
 •  Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar. Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri.
 •  Yaşlı bakım hizmeti verenler. Bu alanda meslek yapmış olanlar
 •  Sosyal hizmet uzmanları
 •  Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler.
 •  Fizikçiler ve astronomlar
 •  Meteorologlar
 •  Kimyagerler
 •  Jeolog ve jeofizikçiler
 •  Matematikçi ve istatikçiler
 • Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler
 • Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar
 • Çevre bilimcileri, araştırmacılar

MAVİ KART ŞARTLARI NEDİR?

mfa.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgedir.

Mavi kart sahipleri, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Bu haklar şunlardır:

 • Türkiye'de çalışma ve oturma izni
 • Eğitim hakkı
 • Sosyal güvenlik hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Vatandaşlık hakkı (bazı istisnalar dışında)

Mavi kart sahipleri, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlansalar da, bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır:

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakkı
 • Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü

Mavi kart, 5 yıl geçerlidir. 5 yılın sonunda mavi kart sahipleri, mavi kartlarını yenilemek için başvuruda bulunabilirler.

Mavi kartın işe yararlığı, Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin Türkiye'de yaşamaya ve çalışmaya devam etmelerini sağlamasıdır. Mavi kart sahipleri, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanarak, Türkiye'de sosyal ve ekonomik haklara sahip olabilirler.

Mavi kart başvurusu, Türkiye'deki nüfus müdürlüklerine veya yurt dışındaki dış temsilciliklere yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Mavi kart başvuru formu
 • Pasaport veya kimlik belgesi
 • Doğum belgesi
 • Çıkma izni belgesi
 • Mavi kart ücreti

Mavi kart başvurusu, gerekli belgelerin tamamlanması ve başvuru ücretinin ödenmesi halinde, ortalama 3 ay içinde sonuçlanır.

Kaynak: sozcu.com.tr * mfa.gov.tr

Derleme: hakimiyet.com

Bakmadan Geçme