Ahmet Turan

El Alim

Ahmet Turan

Bugün yüce rabbimizin isimlerinden El-Alim’in anlamını paylaşacağız.
El-Alim Allah'ü Teala'nın 99 esmasından birisidir. 
Allah'ın en güzel isimlerinden olan "Esmaül Hüsna"lar Allah'a yaklaşmanın en güzel yolu. Peki, Allah'ın el-Alim esmasının anlamı nedir ?
El Alim anlamı bakımından ilim bilgiyi ifade etmektedir. Allahu Teala'nın evrendeki her şeyi bildiğini ifade eden isimlerinden bir tanesidir. Allah'ın ilminin evrendeki her şeyi kuşattığı anlamını taşımaktadır. Geçmiş ve gelecekteki şeylerin en küçük zerresine kadar bildiğini ve her şeyi yaratan olduğunu anlatmaktadır.
El-Alîm isminin;
 - Her şeyi bilen o'dur.
 - Her şeyi hakkı ile bilen odur.
 - Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir.
 - Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur manasına geldiği de  ifade edilir.
El-Alîm ism-i şerifinden kullara öğüt olarak yansıyan en önemli nasihat, dünya üzerinde kişilerin elde ettikleri her şeyin fani olduğu, mevki veya makam sahibi olmanın ahirette kimseye bir şey sağlamayacağı hakikatinin farkına varmaktır. Ayrıca El-Alîm ism-i şerifi Kuran'da 162 defa zikredilmiştir. Bu sebeple de oldukça önem taşımaktadır.
Her şeyi çok iyi bilen. Hakkıyla bilen.

Olmuşları ve olacakları bilen.  İlmiyle her şeyi kaplayan.

Amellerimizi ve hatta bütün niyet ve duygularımızı bilen.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir."  (Tâ-Hâ, 7)
"Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah, gaybın bilgisine sahip olandır." (Tevbe, 78)
"... Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Enfal, 71)
Allah'ın bilgisine sınır yoktur. O her şeyi  bilir.
Kur'an'da Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığı ve O'nun herşeyi en ince detayları ile bildiğini belirten birçok âyet-i Ker'ime vardır.
Olmuşları olduğu gibi, olacakları da, olmuşlar kadar açık ve seçik bilir.
Hiçbir şey ilminin dışında değildir.
Yaratıklar, onun müsaade ettiği kadar bilgiye sahip olabilirler. Ötesini bilemezler. İnsanların bilgisi tam ve mutlak değildir; istikbali bilmekte tamamen acz içersindedirler. Oysa Allah'ın bilgisi mekanla kayıtlı olmadığı gibi zamanla da kayıtlı değildir.
Allah'ın kendi durumunu bildiğini bilen kimse içinde bulunduğu duruma sabreder, O'nun verdiklerine şükreder, çirkinlik ve yanlışlıklardan kaçınır.
Allah'ın bilgisi ile kulların bilgisi arasındaki farklar
1- Allah'ın bilgisi bütün bilgileri kapsar. Kulların bilgisi ise son derece sınırlıdır.
2- Allah'ın bilgisi, bilgilerin değişmesi ile değişmez. Oysa kulların bilgisi böyle değildir.
3- O'nun bilgisi, duyular vasıtasıyla veya düşünce ile elde edilmemiştir.. Kulların bilgisi ise, duyularla veya düşünce ile elde edilir.
4- Allah'ın bilgisi, zorunlu olarak vardır ve asla kaybolmaz. Kulların bilgisi ise kaybolma riski taşır.
5- Allah'ın bilgileri birbirine mani olmaz ve meşgul etmez. Kulların bilgileri ise birbirine mani olabilir ve meşgul edebilir.
6- Allah'ın bilgisi sınırsız, kullarınki ise sınırlıdır.
7- Hiçbir şeyin bilgisi Allah'a gizli kalmaz. O, açık ve gizli bütün şeyleri bilir. O'nun için gizli olan bir şey yoktur. Kulların bilgisi ise böyle değildir.
Cumamız mübarek olsun.
Allaha emanet olunuz.

Yazarın Diğer Yazıları