Ahmet Turan

El-Bari

Ahmet Turan

Bugün alemi yardan Allah'u Teala' nın 99 esmasından birisi olan El-Bari isminin manasını paylaşacağız.
El-Bari, Allah'ın mutlak özelliğini anlatan bir esmadır. Sadece Allah' ta bulunan, sadece O'na mahsus niteliği anlatır. Yaratan ve bu Yaratmasını sürdüren Yüce Allah'ın bu özelliğini nitelemek için kullanılır
Bâri' esmâ-i hüsnâdan olmak üzere Kur'ân-ı Kerîm'de iki yerde geçmekte, ayrıca fiil ve sıfat sîgalarıyla “yaratmak, berî ve münezzeh olmak” mânalarında Allah'a nisbet edilmektedir.
İnfitar Suresi " Ey insan! Seni yaradan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?"( 6-8 ayetler) Bunlardan sadece birsidir.
El-Bari sadece Allah'a mahsusu bir özelliktir. Allah'u Teala'nın bütün evreni yarattığını ve bu yaratmayı devam ettirdiğini ifade eder.
El-Bari, Allah'ın " yaradan ve yaratmakta olan tek varlık " olduğunu anlatan sadece O'na özgü bir özelliktir. Allah'u Teala eşsiz bir güzellikte sürekli yaratan yüce Yaradan'dır. Bütün kainatı büyük bir uyum içerisinde yaratan O' dur ve sadece O'dur. Yani tek ve mutlak, eşi ve benzeri olmayan Yüce Yaradan'dır.
Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan
Cenab-ı Hak buyuruyor: "O Allah ki, Yaratan'dır, kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haşr, 24 )
Bâri'dir. Yani öyle temiz yaratıcı ki yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip düzenleyerek ve tamamlayarak birbirinden farklı özelliklerle yaratır.
Cenab-ı Hak ne yaratmışsa düzenli bir şekilde yaratmıştır. Dikkat edilecek olursa yaratılan her eşya ve insanın diğer mahluklarlarla bir ilgi ve bir bağlantısı bulunuyor.
Kulun bu isimde hiçbir rolü yoktur.
Kullara bu isim verilmez ve onlara yaratıcı denilmez ancak çok uzak bir ihtimalle mecazi anlamda denilebilir. Çünkü yaratmak ve icad etmek, ilmin gerektirdiği şekilde gücü kullanmaktır.
Allah, kula ilim ve kudret vermiştir. İnsan çalışması sayesinde, bazı şeyleri icad edebilecek dereceye yükselirse, o şeylerin mucidi sayılır.
Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, O'nun aynı zamanda Bâri olduğunu da kabul etmektir. Allah'ın yaratıcı ve Bâri olduğunu kabul eden, kendisini daima bir halden bir hale geçtiğini ve sonuçta bu varlığının mutlaka son bulacağına inanır.
Bu inanç ona, Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmasını sağlar. Olayların gerçek yaratıcısının Allah olduğunu bilen kimse, meydana gelen olaylardan derinden etkilenmez, kalbini derin üzüntüler sarmaz, sırlarının bilinmesinden korkmaz. O'nun yasaklarından şiddetle kaçınır ve daima O'na sığınarak korunur.
Bu ismi bilen, her şeyin Allah elinde olduğunu ve O'nun emriyle gerçekleştiğini bilir. O'ndan başka yaratıcının olmadığını anlar. O'nun bütün emir ve yasaklarını samimiyetle uygular.
Allah afatından korusun. Amin.
Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi şey un fi’l-ardı ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim.”
Sığınırım o Allah’ın adına ki, yerde ve gökte hiçbir şey O’nun adına sığınana zarar veremez. O (yalvaranın iniltisini) işitici ve (halini) bilicidir.”
Cumamız mübarek olsun
Allaha emanet olunuz

Yazarın Diğer Yazıları