Ahmet Turan

El Celil

Ahmet Turan

Esma-ül Hüsna'dan biri de El-Celil ismidir. Esmaül hüsnadaki her bir isim kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirmesi açısından oldukça önemlidir. El- Celil ismi Kuran'da da geçmektedir. 
Esma-ül Hüsna da yer alan El Celil esması Allahu Tealanın büyüklük, ululuk azamet sahibi olmasını ifade etmektedir.
Allah'ın isimlerinden olan El-Celil ismindeki celil kelimesi, celal kökünden türemiştir. Celal, Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak anlamına gelmektedir. El- Celil ismi ise; "hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadri kıymeti ve mertebesi en yüce olan" demektir.
Celal ismi aynı zamanda güç ve ululuk sahibi anlamına da gelmektedir. Celil esmasında  Allahu Tealanın büyüklüğünün hiçbir şey ile kıyaslanamaz olduğu da anlatılmaktadır.
Bu esma da Allahu Tealanın Celil olmasını görmeden inanmak yer almaktadır. Bu da gayba iman olarak imanı arttırmaktadır.
El Celil : Celalet ve azamet sahibi
Şanına yakışmayan ve yarmayan şeylerden uzak. Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu.
Cenab-ı Hak Buyuruyor:
"Celal ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak" (Rahman, 27)
"Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." (Rahman, 78)
Celil ismi, Kur'an'da bu şekliyle değil, Zü'l-celâli ve'l-ikram olarak Rahman suresinde iki yerde geçer.
Celalet ve ululuk ancak Allah'a mahsustur. Her yerde, her zaman hazır ve nazır olan Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır.
Her büyük O'nun büyüklüğünün yanında hiçbir anlam ifade etmez.
Allah'ı diğer insanlardan daha fazla tanıyan ariflerin pek çoğu bu isimlerle O'nu dua etmeyi tercih ederler.
Allah'ın el-Celil isminin içerdiği anlamı bilmek, kulun Allah'ın kainattaki kudretini anlaması açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı El- Celil ismi oldukça iyi kavranmalıdır. Böylece yaratılan, görülen ve görülmeyen her şeyin şükrü eda edilir ve Allah'ın yüceliği bilinmiş olur. 
Allah'ın isimlerinden olan El-Celil ismindeki celil kelimesi, celal kökünden türemiştir. Celal, Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak anlamına gelmektedir. El- Celil ismi ise; "hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadri kıymeti ve mertebesi en yüce olan" demektir.

Yazarın Diğer Yazıları