Ahmet Turan

El Kuddus-1

Ahmet Turan

Bugün Cuma.

Her Cuma günkü köşemizde söz verdiğimiz gibi alemleri yaratan rabbimizin isimlerini paylaşıyoruz.

Bugün de El Kuddus’ü  paylaşacağız.

Ali hocam Esma-ül Hüsna’nın Allah'ın isimleri için kullanılan bir tabir olduğunu, İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü'l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah'a nisbet edilen isimleri ifade ettiğini belirterek El Kuddus isminin manasını şöyle açıklamış.

Her eksiklikten münezzeh

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah'ı tesbih eder."

(Cuma,1 )

"O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk kostuklarından çok yücedir." (Haşr, 23)

 O, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh, bütün vasıflarda en mükemmel, tahdid ve tasvire sığmayan, öğülmeye layık kemal, fazilet ve güzellik sıfatları kendinde olandır.

Kuddus ismi çok temiz ve çok pak manasına geliyor. O'nda hiç bir noksanlık bulmak mümkün değildir. Kullar hata yapma sıfatına haizdir. Fakat Mevla ise hata yapmaktan münezzehtir. Çirkin şeylerden uzaktır ve insanlarda beliren bütün beşeri sıfatlardan münezzehtir.

Allah'ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yapar, unutur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni, hem ruhi yönden son derece eksiklik ve acz içindedirler. Ömürleri boyunca bedenlerine bakmak, yaşayabilmek için ona sürekli ihtimam göstermek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, birkaç gün uykusuz, bir gün susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş olurlar. Ancak herşeyin Yaratıcısı ve 'en güzel isimlerin sahibi' olan Allah elbette tüm eksikliklerden münezzehtir.

Müslüman daima Allah'ı yüceltmeli ve O'nu her türlü noksanlıktan tenzih etmelidir. Sonra da bütün haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendisini arındırıp temizlemeli ve Mevla'sına ibadet etmekle meşgul olmalıdır. Kendisi için yararlı olan ilimleri öğrenmeye ve güzel ahlaki davranışlar kazanmaya çalışmalıdır. Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah'ı tanımak ve yararlı ilimler öğrenip onunla amel etmektir.

SUBNANEKE DUASI

Ali hocam okurumuzun namaz kılarken niye Subhaneke duası ile başladığımız konusundaki sorusuna da şu bilgiyi göndermiş.

Çünkü yüce ALLAH

Arşı yaratınca meleklere onu taşımasını söyledi

Meleklere Arş ağır geldi onlar da şöyle duâ ettiler

Subhane-ke allâhümme ve bihamdik

ALLAH'IM seni tesbih ve tenzih eder sana hamd ederiz

Ve tebara kesmük

İsmin mübarektir

Ve tealâ ceddük

Azamet ve celalin yüksektir

Va lâ Îlâhe ğayruk

Ve Sen'den başka tapınacak yoktur

Dediler ve arşı taşımaya kuvvet buldular

Evet namaz duâlarının ilki olan Subhâneke duası tekbirden sonra okuduğumuz ilk duâ

Peki her hayrın başı olan Besmele'den bile önce okunması ne demek bilir miyiz?

Çünkü namaz ağırdır

Onu taşıyabilmek için bizlerde namazımıza başlamadan önce okumuş olduğumuz Sübhaneke duasıyla nefis ve Şeytan'ın üzerimize serpmiş olduğu ölü toprağını bütün güç ve iradenin yalnızca kendisinde toplanmış olan o yüce makamdan bu duanın hürmetine kaldırmasını talep ederiz

Dilimiz ile söylemesek de halimizle o makama şöyle sesleniyoruz

YA RABB arşı taşıyan meleklerinin bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen bizimde üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet

İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır diyerek o kutsiyet ötesi makamdan yardım talep ediyoruz

ALLAH'IN RAHMETİ BEREKETİ üzerinize olsun

Cumanız mübarek olsun

Yazarın Diğer Yazıları