Ahmet Turan

El Vedüd

Ahmet Turan

Cuma günleri köşemizden Allah’ın isim ve sıfatlarından oluşan Esmaül Hüsna’yı paylaşıyoruz.
Bugünkü köşemizde de El Vedüd esmasının ne anlama geldiğini paylaşacağız.
Allah’ın isim ve sıfatları farklı niyetlerle okunabilmektedir. Bunlar arasında en sık okunana esmalardan biri de El-Vedud sıfatıdır. Peki, El-Vedud ne anlama gelir? Bu esmanın okunmasında hangi faziletler vardır. Sizler için El-Vedud isminin Kur’an’da hangi anlamla kullanıldığını ve içerdiği faziletlerin neler olduğunu araştırdık. 
Sözlükte “sevmek, muhabbet etmek” anlamındaki vüdd kökünden türemiş mübalağa bildiren bir sıfat olan vedûd “çok seven, çok sevilen” demektir. Esmâ-i hüsnâdan biri olarak “sâlih kullarını çok seven ve onlar tarafından çok sevilen” mânasına gelir
Çok seven, çok sevilen
Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsan eden.
İyilikleri ve iyi kullarını seven, rahmet ve rızasını erdiren, mahlukatın arasına sevgi koyan.
Sevilmeye layık ve toplumun arasına sevgi ve barış duygularını veren.
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, çok sever" (Hud, 90)
"O, çok bağışlayan ve çok sevendir." (Buruc, 14)
Kur'an-ı Kerimde Yüce Allah kendini iki yerde Vedûd olarak tanıtır. Vedûd kelimesi iki anlama gelmektedir. Nimetleri gereği kullarını sevendir. Çünkü O, kendisine tevbe eden ve yönelen kimseyi sever. Yine O, sevilendir .
Kul Allah'ın gayretiyle Rabbi'ni sevince, Allah'ta onu bir başkasının sevgisiyle mükafatlandırır. İşte bu, gerçekte tam bir ihsandır. Çünkü sebep de O'dur, müsebbeb de  O'dur. Bundan maksat karşılıklı sevgi değildir. Bu ancak kullarından şükredenleri ve şükürleri sebebiyle Allah'ın onları sevmesidir. Bunların hepsi kulun maslahatı ve iyiliği içindir. Sevgiyi yaratan ve onu müminlerin kalbine yerleştiren yüce Allah çok mübarektir. Daha sonra O, bu sevgiyi dostlarının kallbinde öyle bir noktaya ulaştırır ki, artık bu noktada diğer bütün sevgiler çok küçük ve değersiz bir hale gelir ve onların bağından kurtulurlar, bela ve musibetler onlara hafif gelir, ibadet ve taatlerin zorlukları onlara zevk verir ve sonunda sevgilerin en yücesi olan Allah sevgisini, Allah rızasını elde etme ve Allah'a yakın olma gibi çeşitli kerametlerden dilediğini elde eder.
Allah'ın Vedûd ismini bilen her Müslüman, insanlarla sevgi ve muhabete dayalı ilişkiler kurmalı, itaat ve ibadetlerle Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmalıdır.
Cumamız mübarek olsun
Allaha emanet olunuz

Yazarın Diğer Yazıları