Ahmet Turan

Es- Semi 

Ahmet Turan

Bugün Allah’ın isimlerinden Es Semi esmasını derledik. Arapçada duyan, işiten manasında kullanılan Es Semi ile ilgili bilgi şöyle.
Allahu Teala'nın en çok zikredilen isimlerinden biri olan Es- Semi, duyan, gizli olan her şeyi layıkıyla bilen demektir. 
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Şüphesiz Allah, işitendir, görendir." (Mümin, 20)  
Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisi de Semi'dir. Yani işiticidir. O'nun işitmesi kulakla değil, kendine özgü kudretledir. Cenab-ı Hak kainatta insan, hayvan ve bütün varlıkların seslerini bir anda işitir ve değerlendirir.
Gizli veya açık söylenen her sözü eşit olarak işitendir. O'nun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır. Varlıkların seslerini asla birbirine karıştırmaz ve şaşırmaz. Birinin sesini işitmek, ötekinin sesini de işitmeye mani olmaz. Talep edenlerin çokluğu, onu şaşırtmaz ve yanıltmaz.
Sem (işitmek) ile dört anlam kastedilir: Bunlar:
1) Bilmek, idrak etme anlamında işitmek. bu tür işitme seslerle ilgilidir.
"Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan (kadın)ın sözünü işitti." (Mücadele, 2)
"Andolsun Allah; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginleriz" diyenlerin sözlerini işitmiştir." (Ali İmran, 181)
2) Anlama, akletme anlamında işitmek. Bu da anlamlarla işitmedir.
"Ey iman edenler, "Raina- Bizi güt, bize bak " demeyin, "Unzurna - Bizi gözet" deyin ve dinleyin." (Maide, 41)
3) Cevap verme ve istenenleri verme anlamında işitmek.
Namazda rükudan kalkarken söylenen "Semi'allahü limen hamideh" (Allah, kendisine hamd edeni işitti) duası.
4) Kabul etme ve uyma anlamında işitmek.
"Onlar, yalana kulak verenler..." (Maide 41)
Yüce Allah bizlere "işitmeyi", dinlemeyi" ve "uymayı" emretmekte ve müjdenin bunlara ait olduğunu haber vermektedir.
Allah, sadece gizlice konuşulanları değil, insanın aklından ve kalbinden geçirdiklerini de bilir. Kaf Suresinde kuluna şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Allah, insanlara herkesten daha yakındır. Onun hangi ameli hangi niyetle işlediğini çok iyi bilir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V) ''ameller niyetlere göredir'' buyurmuştur. Müminin iyi niyetle yaptığı hiçbir şey için günah yazılmaz. Allah, en gizliyi bile bilendir.
Cumamız mübarek olsun 
Allah’a emanet olunuz

Yazarın Diğer Yazıları