Mehmet Bina

İhlas suresini sevmen, seni cennete sokmuştur

Mehmet Bina

Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) ashâbtan bir kişiyi askerî bir bölüğe komutan tayin edip gazaya göndermişti. Bu zat bölüğe her namaz kıldırışında (ikinci rekâtta) İhlâs sûresini okuyarak kıraatını bitirirdi. Dönüşte, komutanın namazı İhlâs sûresi ile bitirmeyi âdet edinmiş olduğunu Resûlüllah (sav)’e haber verdiler. O da:
- “Niçin böyle yaptığını ona sorunuz!” buyurdu. Sordular.
- İhlâs sûresi, Rahmân’ın sıfatlarını ihtivâ ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
– “Allah Teâlâ’nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz!” buyurdu.
(Buhârî, Tevhîd 1; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn 263)
İhlâs sûresi, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelip “Bizi kendisine kulluk yapmaya çağırdığın Rabbini bize tanıt” demeleri üzerine nazil olmuştur.
• Bir kimse fakirlikten ve geçim sıkıntısından Resulullah (Sav)’e şikâyette bulundu. Resulullah (Sav) ona:
-“Evine girdiğin vakit kimse varsa, selam ver. 
Eğer kimse yoksa Benim üzerime selam (salâvat) getir ve bir defa İhlâs suresini oku” buyurdu. 
• O kimse Resulullah (Sav)’in bu emirlerini yerine getirdi. Allah’u Teâlâ ona öyle bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya başladı. 
• Ebu Hureyre (Ra) anlatıyor: 
Resulullah (Sav) ile beraber yürüyordum. Bir ara Resulullah (Sav) İhlâs suresini okuyan bir ses duydu ve “Vacip oldu” buyurdu. 
Ben: gidip okuyan adama müjdeyi vermek istedim, fakat Resulullah (Sav) ile beraber yemek yeme fırsatını kaçıracağımdan korktum. Onun için Resulullah (Sav) ile yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adamı aradım, fakat onu yerinde bulamadım, gitmişti.
• Ebu Saîd el-Hudri (Ra) anlatıyor: 
Bir adamın İhlâs suresini tekrar tekrar okuduğunu gördüm. Hemen ertesi gün Resulullah (Sav)’e giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu adeta azımsıyordu. 
Bunun üzerine Resulullah (Sav) şöyle buyurdu: “Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah’a yemin ederim ki bu sure fazilet bakımından Kur'an’ın üçte birine denktir.“ 
• Güzel dinimizin baş inanç ilkesi olan tevhid, Allah’ın birliği esası, en özlü şekilde bu sûrede anlatılmaktadır. Bu sebeple bu sûrenin bir adı da “Tevhid sûresi”dir. ▪︎Allah Teâlâ, ilâhlık sıfatlarıyla bu sûrede ve bir de Âyetü‘l–kürsî’de olduğu gibi hiçbir  yerde  anlatılmış değildir.
• İhlâs sûresinin Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birine denk olduğuna dair rivayetlere gelince, bunun yorumunda âlimlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
• Kimi “Kur’an’ın muhtevâsı üç kısımdan oluşur: Kıssalar, ahkâm ve Allah’ın sıfatları. 
• Bu sûre Allah’ın sıfatlarını ihtiva ettiği için Kur’ân-ı Kerîm’in üçte biri sayılır” demiştir. 
Kimi de, “Bütünüyle Kur’ân–ı Kerîm, Allah Teâlâ’nın zâtını, isim ve sıfatlarını, fiil ve âdetlerini tanıtır. 
Bu sûre ise, Allah’ı takdis ve tenzihe tahsis edilmiştir. Bu açıdan Kur’ân’ın üçte biri sayılır” görüşündedir.
• Resulullah (Sav) buyurdu ki: “Yanını yatağa koyduğunda, Fatiha-i Şerife’yi ve İhlâs-ı Şerif’i okursan, muhakkak ki ölüm hariç (böcekler, hırsızlar ve eziyet veren) her şeyden kurtuldun." 
• Abdullah ibni Ömer radıyallâu anh’tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:
“-Rasûlullah’ı bir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 14)
• Yine peygamberimiz (sav),
"Kim uyumak istediğinde yatağı üzeirnde sağ yanına yatar, sonra İhlâs sûresini yüz kere okursa, kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir:
«Ey kulum! Sağından cennete giriver.»” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 11
• “Kim İhlâs suresini namazda veya namaz dışında okursa, Allah ona cehennem beraatı verir.” 
• Enes bin Malik (Ra) anlatıyor: 
Bir adam:
-“Vallahi ben doğrusu İhlâs suresini gerçekten seviyorum!” dediğinde Resulullah (Sav):
-“Onu sevmen seni Cennet’e sokmuştur.” buyurdu. 
Biz Hadis-i Şeriflerden şunu anlıyoruz.
• Allah Teâlâ’nın kendi zâtını tanıttığı sûre veya sûreleri bilinçli olarak sıkça okumak  güzeldir.
• İhlâs sûresi, bizim Allah inancımızı en özlü şekilde tanıtan bir sûre–i celîledir.
• İkinci rek’atlerde her zaman İhlâs okumak suretiyle namaz kılınabilir.
• Rabbim şuurlu bir şekilde ibadet yapmayı cümlemize nasip etsin.

Yazarın Diğer Yazıları