Ramazan Sayar

Aslan Mustafa'm-(Bozkır) 

Ramazan Sayar

Çok sevdiği kız ile evlenen Mustafa, düğünden bir kaç ay geçmeden seferberlik ilanı gereği askere çağırılır.
Tüm sevdiklerini arkada bırakan Mustafa, seferberlik emrinden dolayı gidip birliğine katılır.
Askerlerimizin birçok cephede savaştığı yıllardır. (Şehit dedelerim sarılar - salların Ali (babamın amcası) ve resmi şehit dedem Abdülhalim (Sayar) ) gibi.
Yeni gelin aylarca belki de yıllarca Mustafa'nın hasretini çeker. Umutla yolunu gözler.
Cuma günü Bozkır pazarına giden gelin, kalabalıkta kocası ile birlikte askere giden arkadaşlarını görür ve hemen yanlarına koşar:
"Siz gelmişsiniz ama Mustafa'm nerede, Mustafa'm nerede?" diye endişe ile sorar.
Arkadaşları başlarını önlerine eğip susunca; gelin... Mustafa'nın şehit olduğunu anlar ve kendini kaybeder.
Sersemleyen gelin pazarda bal satan satıcının tezgâhını devirir. Bal kabı devrilince balın sahibi geline kızar.
Mustafa'nın acısı ve hasreti ile yüreği yanan gelin oracıkta dilleri çözülür, gönüller akmaya başlar. Acı dolu ağıt'ını şu sözlerle terennüm eder. Dile getirir.

Hey hey kenardan geçeyim aman.
Yol sizin olsun.
Ağılar içeyim aman aman.
Bal sizin olsun bir tanem aman.

Amanın gel gel Aslan Mustafa'm gel.
Haydi gel gel garip başlı yarim vay.

Bozkır dedikleri büyük kasaba.
Sevilen güzeller gelmez hesaba.

Amanın gel gel Aslan Mustafa'm gel.
Haydi gel gel garip başlı yarim vay.

Derenin başına yayılır kazlar.
Çeşmeden geliyor Konya'lı kızlar.

Amanın gel gel Aslan Mustafa'm gel.
Haydi gel gel garip başlı yarim vay.

Havalar bulutlu Mustafa'm kar mı yağacak?
Sol gözüm seğriyor Mustafa'm baskın mı olacak?

Amanın gel gel Aslan Mustafa'm gel.
Haydi gel gel garip başlı yarim vay.

Bir gün deli isem beş gün iyiyim.

Amanın gel gel Aslan Mustafa'm gel.
Haydi gel gel garip başlı yarim vay.

Sevgili gönül dostlarım ve saygı değer okuyucularım.

Her ne kadar ağıt'ın sözlerinin bir kısmı oyun havası olarak söylenen türküde yer alsa da ağıt'a bütün olarak bakıldığında büyük bir acıyı içinde barındırdığı anlaşılır.
Ağıt İçinde sık sık geçen "aman" nidası türkülere ritim katan "amman amman" sözleri ile aynı olmayıp bir feryadın dile getirilmesidir.

Yazarın Diğer Yazıları