Mehmet Kaçar

Sevgi veya sevmek, kimi, neyi, nasıl ve ne kadar sevmek!

Mehmet Kaçar

Sevgi neyi gerektirir, sevgi nedir, kimleri nasıl seveceğiz ve bu sevgiyi biz kime göre anlayacağız veya sevginin doğruluğu neye göre ölçülecek? Ben sevdim ve bu doğrudur mu diyeceğiz?

Sevmek, kendini yok etmek değildir, sevmek acı çekmek değildir, sevmek kendine saygısızlık yapmak değildir, sevmek sana saygısızlık yapılmasına defalarca izin vermek değildir, sevmek değersizleştiğin yerde durmak demek değildir?

Sevmek, kölelik demek değildir, sevmek her şeye göz yummak demek değildir, sevmek, sevilmediğin yerde kalmak demek değildir, sevmek korkularının gizlenmesi için maske değildir, sevmek her şeyi hasıraltı etmek hiç değildir, sevmek her şeye katlanmak demek değildir, sevmek Sevmek, ızdıraba dönüşmeden devam edebilmek demektir. Sevmek, seninde sevdiğin yerde güzeldir, sevmek, saygıyla birlikte ne de güzel durur, sevmek fedakârlığın seçim olduğu yerlerde pek güzel durur. Sevmek, empatik bir kişiliğin üzerine ne de güzel oturur. Sevmek, güçlü bir kişiliğin üzerine ne de güzel yakışır. Sevmek olgunlaşmış bir senle el ele kol kola ne güzel yürür ve aynı türküyü söyler.

Sevgiyi kendimize her şeyin yapılmasına izin veren bir sebep olarak görmediğimizde çok şeyin değiştiğini fark edeceğiz.

Sevdiğimizden saygı beklerken, kendimize saygımızı yitirmeden kendimizi sevebilmek en önemli meziyettir.

Sevgi, kendinle sevdiğin kişi arasında bir seçim yapmanı gerektiriyorsa seçtiğinde değerli olacağını bilmektir.

Ama tam tersine, sevgi hep kendinden vazgeçtiğinde daha önemli ve büyük olarak görülüyor.

Başkası için özellikle de, Allah(cc) ve Peygamber düşmanları için kendini terk edenin sevgisi, bağımlı sevgi çeşidinden başka bir şey değildir.

Gelecekte, Allah ve Resûlünü(s.av) sevecek diye, bugün Allah ve peygamber düşmanlarını sevemeyiz. Onlara belki hoşgörü ile Allah yarattı diye bakabiliriz.

Kafirleri, israf edenleri, kendini beğenip öğünenleri sevemeyiz. “Allah’tan kork” denince “Sen kendine bak" diyeni Allah Teâlâ sevemez. Düşmanlıkta ileri gidenleri, kibirlileri, komşusuna sıkıtı vereni, Müslümanları ve sılayı rahime zorluk gösterenleri, anaya babaya öf diyenleri, çok yiyip, içenle ve çok uyuyanlar, haramları küçük görenleri, cimrileri, çirkin söz söyleyenleri, zalim zengini, zanileri, taatten gafilleri, çalışmayan ve üretmeyen gençleri, vatana ve dine saygısızlık edenleri sevemez.

Hakkı kabul etmeyenleri sevmez, insan olarak arkadaş olabilir. Peygamberimiz, kendisini arkadaşlarından farklı göreni sevmezdi.

Sevgi, soyut bir kavramdır ve bu özelliği ile kişilere göre değişir. Soyut bir kavram olarak sevgi kişiye ya da bir şeye karşı duyulan ilgili, bağlılık, içtenlikli yakınlık duygusu, derin sevecenlik; o kişinin ya da şeyin iyiliğini isteme, ona içten bağlanmalıdır.

Bana hep şunu dediler.

Sevecek ve sevgi ile yaklaşacaksın! Bende hep şunu iddia ediyorum ve etmeye de devam edeceğim!  “Kim ! neyi, nasıl seveceğim? bunu Kur’an-ı Kerim ve peygamberimiz bize şöyle öğretiyor.

Öncelikle seveceklerimize bir bakalım.

1-Allah’a ve peygamberlerine inanan,

2- Amentü içerisinde yaşayan,

3- Bilerek günah işlemeyenleri,

4-Fakir fukarayı gözetenleri,

5-Allah ve peygamberin yolunda yürürken bunları anlatan ve anlatma yolunda çıkan engelleri bir bir aşanları,

6-Müslümanların evlatlarını eğitip Müslüman olmalarını sağlamak için çalışanları,

7-Kalpleri İslâm’a yakın olanları,

Bunları seveceksin ve bunlara daima hoşgörülü olacaksın.

Kimi sevmeyeceksin!

1-Allah’a ve peygambere düşmanlık edenleri,

2- İslamı din olarak görmeyenleri,

3-İslamın emirlerini tahkir edip küçük görenleri

4-Allah’ı n emirlerini inkar edenleri,

5-Kendi aklını ilah edinenleri,

6-Müslümanlara savaş açanları,

7-Kalplerini Allah’ın emirlerine ve peygamberlerin tebliğine kapatanları

Selâmetle!

Yazarın Diğer Yazıları