Mükremin Kızılca

Ermenek'te Dört Vakıf- 2

Mükremin Kızılca

3- Yukarı Çağlar Cami Vakfı Muhasebesi 1861

Aşağıda İzvid-i Ulvi (Yukarı Çağlar  / Ermenek / Karaman) köyünde yer alan cami vakfının yıllık muhasebesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdim, ilgililere arz ederim. 

İzvid-i Ulvi Köyü Camii şerif Vakfı Muhasebesi 1861

Evkâf-ı hümayuna mülhak İçil sancağına tabi Nevahi kazası İzvid-i Ulvi köyündeki Camii şerifi vakfının mütevellisi ve cami imamı İbrahim Efendi marifetiyle 1276 / 1861 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.  

Defter numarası 1, evrak numarası 70
Eyaleti Karaman
Sancağı İçil
Kazası Nevahi
Köyü İzvid-i Ulvi
Hayratı: cami-i şerif
Vakıf adı:  
Vakıf mütevelli heyeti İmam İbrahim Efendi 
Muhasebe yılı 1276 / 1861

Gelirleri- 1275 yılından kalan fazla 15 kuruş  
İzvid-i Ulvi köyünde bulunan tarlanın kira geliri ve öşrü 140 kuruş = 155 kuruş 
Görevler, masraflar ve hazine payı: 140 kuruş. Gelecek yıla aktarılan: 15 kuruş

Giderleri- İmam İbrahim Efendi imamlık vazifesi için: 50 kuruş
İmam Mehmet Efendi hatiplik vazifesi için: 50 kuruş
Caminin aydınlatma ve ısıtması için 35 kuruş  
Muharrir gideri 4 kuruş 
Muhasebe harcı: 1 kuruş
Toplam 140 kuruştur. 

20 Şevval sene 1281 / 18 Mart 1865 günü İzvid-i Ulvi köyü Camii vakfının muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir.  

Ermenek Naip vekili Hacı Murat MehmetKayıt tarihi: 5 Muharrem 1282 / 31 Mayıs 1865
Mühür: İçil ve Alaiye Evkaf Müdürü 

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti: Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-20-Şevval-1281

4- Aşağı Çağlar Mescit Vakfı Muhasebesi 1841

Aşağıda İzvid-i Süfla (Aşağı Çağlar  / Ermenek / Karaman) köyünde yer alan mescit vakfının 1841’e ait yıllık muhasebesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdim, ilgililere arz ederim. 

İzvid-i Süfla / Aşağı Çağlar Köyü Camii şerif Vakfı Muhasebesi 1841

Evkâf-ı hümayuna mülhak İçil sancağına tabi Nevahi kazası İzvid-i Süfla köyündeki Camii şerifi vakfının mütevellisi ve cami imamı Hasan Efendi marifetiyle 1256 / 1841 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.  

Defter numarası 1, evrak numarası 16
Eyaleti Karaman
Sancağı İçil
Kazası Nevahi
Köyü İzvid-i Süfla
Hayratı: cami-i şerif
Vakıf adı: Hacı Kasım
Vakıf mütevelli heyeti İmam Hasan Efendi 
Muhasebe yılı 1256 / 1841

Gelirleri- İzvid-i Süfla köyünde bulunan üç adet tarlanın kira geliri ve öşrü 100 kuruş 
Görevler, masraflar ve hazine payı giderleri: 65 kuruş. Gelecek yıla aktarılan: 35 kuruş

Giderleri- İmam Hasan Efendi imamlık vazifesi için: 50 kuruş
Muharrir gideri 12 kuruş 
Muhasebe harcı: 3 kuruş
Toplam 65 kuruştur. 

27 Ramazan sene 1281 / 10 Mart 1865 günü İzvid-i Süfla köyü Camii vakfının 1256 / 1841senesi muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir.  

Ermenek Kadısı Seyit Ali Rıza Memili Zade Kayıt tarihi: 27 Ramazan sene 1281 / 10 Mart 1865 

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti: Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-20-Şevval-1281

Yazarın Diğer Yazıları