Mükremin Kızılca

İslam'ın Yabancılara Tebliği

Mükremin Kızılca

İslam dini Allah’ın insanlık için ikmal edip tamamlayarak razı olduğu tek dindir.
 “…Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.[144] Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Maide 3) 
Bu ayette bu husus anlatılmaktadır.
Peki, din nedir? İşte bu sorunun cevabını veren ayet te şudur:
“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.” (Şura 13) 

Allah cc bizden bu dinin tebliği görevini istiyor. İslam dini Allah’ın son evrensel mesajı olarak her insana duyurulmak zorundadır. Bu zorunluluk bize yüklenen bir vecibedir.
Allah’ın bu dini bütün dinlere üstün gelinceye kadar ve din sadece Allaha ait olan hak din İslam kabul edilinceye kadar yerli ve yabancı bütün insanlara duyurmamızı emrediyor:
“O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.” (Tevbe 33 Fetih 28 Saf 9) 
Allah bu vaadini er ya da geç gerçekleştierecek ve dinsizler istemese de bu tahakkuk edecktir:
“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saf 8)

Çünkü Kur’an-ı kerim bütün insanlara hitap eden bir mesajdır:
“Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.” (Aliimran 138)

İslamiyet zamanımızda ve bütün zamanlarda sığınılacak tek limandır. Bunu çok iyi bilen batılılar, özellikle İsveç, Hollanda ve Benelüks ülkeleri Müslümanların ahlakına ve dinine hayran kalarak İslamiyet’i seçen kendi soydaşlarının arttığını görünce Kur’an-ı kerime fiili saldırılarını artırmaya başladılar. 
Oysa Kur’an Hristiyanlara çok güzel davetlerle tek Allah inancında ve ortak amentüde buluşalım, demektedir:
“De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Al-i İmran 64) 

Ehl-i kitap olarak adlandırılan Htristiyanlar ve Yahudilere hitaben gerçek Allah inancını şöyle açıklamaktadır: 

“Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” (Nisa 171) 

Bu konuda İnşallah bu akşam yedi buçukta (31 Ocak 2023 Salı) Konya Aydınlar Ocağı tarafından her Salı akşamı, İl Halk Kütüphanesi zemin kat Konferans salonunda tertip edilen konferansın bu haftaki toplantısında konuşmacı olarak tensip edildim.

İslam’ın Yabancılara Tebliği konusunda sohbetimize müsait olan bütün arkadaşlarımız davetlidir. 

Bu husustaki yayımladığım eserimiz “Hilalden Dolunaya” bütün katılımcılara ücretsiz hediyemiz olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla arz ederim. 

Yazarın Diğer Yazıları