Mükremin Kızılca

Konya'nın Muhteşem Keykubad'ı

Mükremin Kızılca

Alaeddin Keykubad, Selçuklu devletine zirveyi yakalatan büyük bir sultandır. Ondan sonra talihsizlikler art arda gelmiş ve Kösedağ yenilgisiyle de Anadolu Selçuklu devleti 1243’te Moğolların vesayetine girmiştir. 

Birinci Alaeddin Keykubad, Türk tarihinde ilk defa kendisini “Zıllüllahi fil’âlemin yani Allah’ın evrendeki gölgesi” olarak niteleyen bir sultandır. 

Alanya Kızıl Kule Kitabesinde Sultan Alâeddin Keykubad’ın Unvanı *

Arapça aslı:

امر بعمارة هذا البرج المبارك مولانا السلطان المعظم شاهنشاه الاعظم مالك رقاب الامم سلطان سلاطين العالم حامى بلاد الله حافظ عباد الله علاء الدنيا والدين غياث الاسلام والمسلمين محيى العدل فى العالمين منصف المظلومين من الظالمين ظل الله فى الارضين جلال الدولة القاهرة مغيث الامة الباهرة محيى العدل والانصاف سلطان البر والبحرين كهف الثقلين محرز الحافظين تاج آل سلچوق سيد الملوك والسلاطين ابو الفتح كيقباد بن كيخسرو بن قلچ ارسلان برهان امير المومنين خلد لله سلطانه فى ريع الاخر سنة ثلث وعشرين وستمئة

Harf çevirisi:

Emera bi-imâreti heze’l-burci’l-mübareki Mevlana es-sultanü’l-muazzamü şahinşahü’l-a’zamü mâlikü rikâbi’l-ümemi sultanü Selâtîni’l-âlemi hâmî bilâdillahi hâfizu ibâdillahi Alaü’d-dünya ved’dini gıyâsü’l-İslami vel’müslimîne muhyi’l-adli fil’âlemîne münsıfü’l-mazlûmîne mine’z-zâlimîne zıllüllahi fil’arazîne celâlü’d-devleti’l-kâhirati muğîsü’l-ümmeti’l-bâhirati muhyi’l-adli vel’insafi sultanü’l-berri vel’bahreyni kehfü’s-sekaleyni muhrizü’l-hâfizîne tâcü âli Selçuk seyyidü’l-mülûki ves’selâtîni Ebu’l-feth Keykubad bin Keyhusrev bin Kılıç Arslan burhânü emiri’l-müminîne halledellahü sultanehü fi rebii’l-âhir sene selesin ve ışrîne ve sittemiete. 

Dil çevirisi:

Bu mübarek burcun yapımını: efendimiz büyük sultan, azametli şehinşah, nice toplulukların egemeni, yeryüzü sultanlarının sultanı, Allah’ın topraklarının ve kullarının koruyucusu, dünya ve dinin yükselticisi, İslam’ın ve Müslümanların yardımcısı, evrende adaleti ayağa kaldıran, mazlumların hakkını zalimlerden alan, yeryüzündeki Allah’ın gölgesi, güçlü devletin gücünü elinde tutan, yüce İslam ümmetinin yardımcısı, insafın ve adaletin dirilteni, bir kara ile iki denizin sultanı, insanların ve cinlerin sığınağı, hafızları kazanan, Selçuklu hanedanının baş tacı, sultanların ve kralların efendisi, fethin babası, Kılıçaslan oğlu Keyhusrev oğlu Alaeddin Keykubad emretti. O müminlerin emirinin burhanıdır, Allah saltanatını sürekli kılsın! Hicri 623 / 1226 senesi Rebiyülahir ayı. 

*Ünlü tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı Alanya tarihinde bu kitabe için: bu kitabeyi şimdiye kadar tam olarak benim gibi doğru ve eksiksiz okuyan olmamıştır, demektedir.

Yazarın Diğer Yazıları