Yokuş'tan yüzde 2'lik baraja tepki

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sendikalara yüzde 2'lik baraj getirilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair torba kanun teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonunda görüşüldü. Söz konusu Torba Kanun Teklifinin 11. Maddesi ile Devlet Memurlarının üye olduğu sendikalar, sınıflandırılarak ayrımcılığın yolu açıldı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında sendikalara yüzde 2’lik baraj getirilmesine tepki gösterdi.

Memurlar arasında ayrımcılığa son verilmelidir

“Siyasi iktidar benzer bir düzenlemeyi geçen yıl memur sen ile yaptığı 6. Toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata vararak hayata geçirmiştir” diyen Yokuş, şunları söyledi:“Memur sendikaları içinde yüzde 1’in altında üyesi bulunan sendika üyelerinin, 3 ayda bir aldıkları sendika teşvik ikramiyesi ellerinden alınmıştı. Bu hukuksuz düzenleme Danıştay tarafından iptal edilerek yüzbinlerce memurun hak kaybının önüne geçilmişti. Ak Parti iktidarı 20 yıl boyunca memurundan işçisine, emeklisinden esnafına, çiftçisinden şehit yakınları ve gazilerimize kadar her sosyal kesime ayrımcı yasal düzenlemeler yaparak adaletten ve hukuktan uzaklaşmıştır. Devletin asli ve sürekli işlerini yapan devlet memurlarını, kadrolu 4-A, sözleşmeli, 4-B gibi 32 ayrı statüde istihdam yaparak kamu düzenini kevgire çevirmiştir. Bununla da yetinmeyerek, devlet memurlarını bizden olanlar ve bizden olmayanlar diye ayrıma tabi tutmuştur. Artık kamuda liyakat yerini yandaşlık almıştır. İktidarın desteği ile kamuda yandaş sendikal yapı oluşmuştur. Bu sarı sendika ile kamuda paralel bir yapı ve yönetim tarzı oluşturulmuştur. Yarın komisyonda görüşülmeye başlanacak olan Torba Yasanın 11. Maddesi ile getirilmek istenen düzenleme kamuda iktidarla paralel bir yönetim tarzı oluşturan Memur-sen yöneticilerinin talebidir.”

Kanun teklifi Anayasa’ya aykırı

Yokuş, “Anayasanın 51. maddesine göre; “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” şeklinde konuştu. Bu düzenleme memurların sendika tercihine ve örgütlenme özgürlüğüne darbe vuracaktır. Türkiye’nin imzaladığı Uluslararası sözleşmelere (İLO) aykırıdır. İLO’nun 87’Nolu Sendika Özgürlüğü, Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesine, 98’Nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesine, 151’Nolu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesine aykırıdır” dedi. Şeyma Bıyıklı Bakırtaş

 

Bakmadan Geçme