Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı o kurum yeni bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre 15 güvenlik görevlisi alacağını duyurdu. İşte o kurum ve şartları…

Konya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) kendi bünyesine 15 güvenlik görevlisi istihdam edeceğini bildirdi. İşte detaylar.. 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 15 Güvenlik Görevlisi alım ilanı yayınladı.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Erkek Adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.

3-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) (1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.

4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5-Vardiyalı ve gece çalışmasında görevini yapmaya engeli ve sağlık problemi bulunmamakla birlikte belirli dönemlerde rotasyonlu çalışma sistemine uygun olmak.

6-En az 170 cm boya sahip olmak.

7-5188 Sayılı Yasa gereği son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

8-En az Lise mezunu olmak, Tercihen Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.

9-Kronik rahatsızlığı ve işini yapmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak.

10-Sahada Güvenlik Görevlisi olarak çalışabilecek fiziksel yeterliliklere sahip olmak.

11-İletişimi güçlü, Vatandaş odaklı, Takım çalışmasına yatkın olmak.

12-B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

13-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması.

14-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram)

15-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

3- Adli Sicil Kaydı (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmesi)

4- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet)

5- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)

6- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet)

7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)

8- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Silahlı İbareli)

9- Sürücü Belgesi

KOSKİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

Personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 26-27 Ocak tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Portalı üzerinden yapabilecek.


BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYIN!

Bakmadan Geçme