Kerim Toslak

Eli Kanlı Aktörler Ve Figüranları

Kerim Toslak

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir. Köpektir zevk alan, sayyad-ı bî-insafa hizmetten.
(Dünyada zalimin yardımcısı alçaklardır./ 
Acımasız avcıya hizmet etmekten zevk alan köpektir.) Namık Kemal
Hiç bir söz İsaril'i ve yaptığı zulmün destekçilerinin  durumunu Merhum Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesinden alıntıladığım yukarıdaki beyit kadar iyi anlatamaz.
Yukarıdaki beyitte geçen "Alçaklık" sıfatının içine kimler girer desem, İsrail’e destek açıklaması yapıp, destek için sıraya giren, başta ABD, İngiltere,  Fransa, Almanya yöneticileri ve diğerleri bu sıfata girmekte yarışırlar.  Say say bitmez. Tabi ki birinci sırayı ABD Başkanı ve Dış İşleri Bakanı kimseye kaptırmaz. 
Bu ülkelerin durumu belli bu konudaki sicilleri kirli. Geçmişlerine baktığımızda, yaptıkları soykırım ve işledikleri cinayetler, insanlığın hafızasından silinmeyecek kadar derin izler bırakmıştır. Milyonlarca Afrikalıyı köleleştirmişler, milyonlarcasının kanına girmişler, Amerika ve Avustralya'da yerlilerin neslini kurutmuşlardır. Daha dün denilebilecek zamanda Vietnam'da Cezayir'de, Irakt'a, Libya'da işledikleri cinayetlerin kanları ellerinde duruyor. Ellerindeki kanı, dünyadaki nehirlerin suyu yıkamaya yetmez. Ellerini tutsan ellerindeki kan eline bulaşacak kadar kanlı. 
Böylesine vahşi, böylesine kanlı, böylesine zalim bir sicilin sahiplerine 'alçak' nitelemesi bile hafif kalır. Hoş gerçi dilimizde bir söz vardır; "yüzlerine tükürsen, rahmet yağıyor" diyecek kadar arsız, insanlıktan nasipsizler. Kendilerini sınırlayacak şey, canlarını yakacak veya menfaatlerine gelecek zarar korkusudur. Bunlarda vicdan micdan yoktur. Tanrılarından da korkmazlar. Çünkü bunlar tanrılarını da kendilerine benzetmişlerdir. Mekkeli Müşriklerin helvadan yaptıkları tanrılarından daha değersizdir tanrıları.
Neticede, bunlardan şeytanlıktan ve şeytani davranıştan daha farklı bir şey beklemek, abesle iştigaldir. Lakin bir de köpekleşenler vardır. Bulundukları makamlara yukarıdaki eli kanlı katil sürüleri tarafından getirilip oturtulan ya da onların desteğiyle oturan figürler vardır. Bunlar bir çanak yal için ya da bir parça kemik için, eli kanlı efendilerine hizmette kusur etmeyen, kemik yalayıcsı köpeklerdir.  
Oslo görüşmeleri sonrası Washington'da İsrail ile Anlaşma imzalayan FKÖ nün başındaki Seksen beş yaşındaki Mahmut Abbas bunların en kullanışlısıdır. O kadar ki; yurtlarını ellerinden alan "Yahudi Yerleşimcileri" (hırsızları) az bulmuş olacak ki "ben buraya bir Yahudi olarak geldim" diyen ABD Dış İşleri Bakanı Blinken'e Filistin'den ev almasını öneriyor.  Sen de gel diğer "Yahudi Yerleşimciler" gibi bir Filistinlinin evini gasp et demek istiyor galiba. Yalama ve yalakalık konusundaki başarısı ve efendilerinin zaman zaman aşağılamalarını  bile  iltifat sayan, efendileri nezdinde itibarlı(!) bu figürün Filistin Halkı nezdinde pek bir itibarı ve karşılığı yoktur. Maaşını bile İsrail'den alan bu zatın, günah  galerisinde Hamas ve Gazze halkına ihaneti, İsrail hesabına Hamas'ın aleyhine yaptığı ispiyonculuklar yerini alacaktır.  İş bu figür, şayet ABD ve İsrail ortaklığının şeytani planı devreye sokulabilirse,  gelecekte İsrail kontrolünde Gazze Halkını yönetmek üzere  kullanılacak figüran olarak düşünülüyormuş. Allah korusun. 
Elbette Mahmut Abbas yalnız değil. Bu efsafa uygun bölgede figüran olarak kullanılmaya müsait, "bi isnafı avcıya hizmetten zevk alacak" o kadar çok figür var ki, eli kanlı katiller bu konuda hiç sıkıntı çekmezler. Kendilerinde kemik ve yal çok olunca, yalayanı ve yalakası da çok fazla oluyor.
Mısır'da Sisi, Ürdün'de Abdullah, Suud'da Selman, BAE ye kaçıp yerleşen Dahlan v.b Mahmut Abbas'ı bu konuda yalnız bırakmayacak kadar kabiliyetlidirler.
Allah'tan 15 Temmuzda millet fırsat vermedi. Fırsat bulsalar bizim ülkemizde de mebzul miktarda vardır. 
Allah Filistinlilerin ve Hamas'ın yardımcısı olsun. Figüranların eline düşerlerse işleri daha da zor.
Anamur/ Mersin

Yazarın Diğer Yazıları