Ramazan Sayar

Ah Yalan Dünya

Ramazan Sayar

Anadoluda insanlar dertlerini, isteklerini, arzularını dile getirmek için saz çalmışlar, türkü söylemişler. Dertlerini ya içlerine gömmüşler veya türkülerle dillendirmişler.
Bu türkü Neşet Ertaş ustanın güftesidir. Neşet Ertaş geleneği babadan oğula devam eden bir gelenektir.
Bu gelenek olaylara, sorulara, dertlere, isteklere dörtlükler ile cevap vermektir.

Söz ola kese savaşı.
Söz ola kestire başı.
Söz ola ağulu aşı.

Bal ile yağ ede bir söz.
Neşet Ertaş ile babasının şu konuşması bu geleneğe ilginç bir örnektir...
Neşet Ertaş Leyla'ya gönül verir. Fakat bazı nedenlerden dolayı babası şiddetle karşı çıkar ve şöyle der:
Temiz ruhlu saf kalplisin, şöhretsin.
Hakkın vardır evlenmeye evladım.
Mevlam sana yapanları kahretsin.
Aslı bozuk alma dedim evladım.

Dokunsalar nazif tene kir gelir.
Bizden önce ceddimize ar gelir.
Köle olmak şanımıza zor gelir.
Aslı bozuk alma dedim evladım.

Neşet Ertaş "Aslı Bozuk"a  "Ana" ile cevap verir.

Ulu arıyorsan analar ulu.
Sevmişiz biz onu, olmuşuz kulu.
Analar insandır biz insanoğlu.
Aslı bozuk deme gel şu insana.

Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden?
Aslı bozuk deme gel şu insana.
Soracak olursan eğer ki benden.
Aslı bozuk deme gel şu insana.

Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil.
Senin dediklerin evladan değil.
Her hata suç bende Leyla'dan değil.
Aslı bozuk deme gel şu insana.

Baba Muharrem Ertaş, oğlunun bu "Ulu Ana" göndermesine boyun eğer ve şöyle seslenir:

Küsmedim Neşet'im kahrettim sana.
Baban değilmiydim? Sormadın bana.
Olan olmuş yavrum ne deyim sana.
Sen aklını yitirmişsin evladım.

Bu şiirsel konuşma, Neşet Ertaş'ın Leyla ile evlenip ayrılmasından sonra da sürer...

Bir mecliste dünya halinden ve geçim sıkıntısından şikayet edilerek kendine sorulan sorulara karşılık cevap niteliğinde "Ah Yalan Dünya" türküsü ilham olarak içine doğmuştur.

Aşıklık geleneğine bağlı kalarak esas olan Leyla'sına ve hem de halkına karşı ustamız sazından, sözünden ve gönül telinden neler titretmiş şimdi dinleyelim...

Ah Yalan Dünya

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada.
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? 
Ömrümü boş yere çalan dünyada.

Ah yalan dünyada, yalan dünyada.
Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Sen ağladın canım ben ise yandım.
Dünyayı gönlümce olacak sandım. 
Boş yere aldandım, boş yere yandım.
İrengi gözümde solan dünyada.

Ah yalan dünyada yalan dünyada.
Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Bilirim sevdiğim kusurum yoğdu.
Sana karşı benim hayalim çoğdu.
Felek bulut oldu üstüme yağdı.
Yaşları gözüme dolan dünyada.

Ah yalan dünyada yalan dünyada.
Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı.
Garip bülbül gibi feryadım kaldı.
Alamadım eyvah muradım kaldı.
Ben gidip ellere kalan dünyada.

Ah yalan dünyada yalan dünyada.
Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Yazarın Diğer Yazıları