Ramazan Sayar

Hoş Geldin Şehr-İ Ramazan

Ramazan Sayar

İnsanlar arasında farklar olduğu gibi aylar, günler, şehirler ve zamanlar arasında da farklar vardır. Bir kelam-ı kibarda; “Cuma gününün diğer günlere üstünlüğü nasılsa, Ramazan ayının da diğer aylara üstünlüğü öyledir. Hz. Yakup’un on iki oğlu on iki ay gibidir. Hz. Yusuf, Ramazan ayı misalidir” denmiştir. 
Bazı sevdiklerimiz vardır, çok uzaklardadır. Onlar misafirliğe gelecekleri zaman her türlü hazırlığımızı yapar kavuşmayı iple çekeriz. Biliriz ki onlar geldiği zaman evimizde sevinç, müjde, bolluk ve bereket olacak; gözümüz gönlümüz açılacaktır. İşte mübarek Ramazan ayını da on bir ay böyle bir heyecan ve umutla bekleriz. Bu rahmet ve bereket dolu misafiri ağırlarken de dillerimizden şu nağmeler dökülür:
 
On bir aylık yoldan geldin
Müminlere rahmet oldun
Asilere zahmet oldun
Hoş geldin Şehr-i Ramazan

Mübarek Ramazan geldi
Mescitler nur ile doldu
Müminlere rahmet oldu
Hoş geldin Şehr-i Ramazan

On bir ayın sultanısın
Dertlilerin dermanısın
Hakkın bize ihsanısın
Hoş geldin Şehr-i Ramazan

Allah-u Teala’nın: “Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı”(Bakara–183) emriyle Ramazan ayı oruç ayı olmuştur. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan bu mübarek ay insanın bedenini olduğu kadar ruhunu da olgunlaştırır. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytan zincire vurulur. Kalp gözü açık olanlar bundan faydalanmayı bilir. Kendisini kötülüklerden uzaklaştırır. Yalan söylemez, dedikodu yapmaz, harama el uzatmaz, gönül kırmaz, kimseye zararı dokunmaz.    

Eğer bir kez gönül yıktın ise 
Bu tuttuğun oruç, oruç değil 
Yetmiş iki millet dahi 
Elin yüzün yumaz değil

Oruç sabrı, sabır da imanı gerektirir. Sabır insanı rabbine ulaştırır. Ramazan ayı Müslümanlara verilen bir aydır. Müminler de bu ayın gereklerini yerine getirip ibadetlerini yaparak Allah’a (c.c) şükran ve minnet duyarlar. 
Bir gün Hz. Musa, Rabbimizle bin bir cümlelik konuşmasını bitirince Yüce Allah’a şöyle bir soru sorar: “Ortağı, eşi olmayan ulu Allah’ım; sana ellere ve dillere sığmaz derecede şükürler olsun. Bana kendinle bin bir cümle konuşma imtiyazını verdin. Beni ulu zatına bu kadar yaklaştırdın. Merak ediyorum, benden başka kullarını da kendine yakın kıldın mı?” Yüce Rabbimiz Hz. Musa’ya şu cevabı verir: “Benim ahir zamanda yaşayacak kullarım olacaktır. Bu kullarıma rahmet denizinden sunulmuş Ramazan ayını vereceğim. Bu ayda oruç tutan kimse bana senden daha yakın olur. Çünkü sen her ne kadar benimle konuşabiliyorsan da aramızda yetmiş bin perde vardır.”

Ramazan verdim oruç tutmadın
Akşam tatlı tatlı iftar etmedin
Ben de sana cennetimi vermedim
Derse Allah ben ne cevap vereyim?
Oruç, rabbimizin bir emridir. Orucun ruh ve beden sağlığımız yönünden birçok hikmeti vardır. Yazda, kışta, savaşta ve barışta oruç ibadeti ihmal edilmemelidir. İbn-i Ömer anlatıyor: “Yemame Savaşı’nda yaralanarak yere yıkıldım. Abdullah bin Mahrem’in yanına gelip başucunda durdum. “Ya Ömer, oruçlular oruçlarını açtılar mı?” diye sordu. “Evet” dedim. “Öyle ise şu kalkana su koy da orucumu açayım” dedi. Derhal su dolu havuza gittim, kalkana su doldurup hemen geri döndüm. Fakat geldiğimde o çoktan ruhunu teslim etmişti.”
Oruç tut, cennete gir. Peygamberimiz: “Cennetin bir kapısı vardır. Adına “Reyyan” denir. Oradan ancak oruçlular girer” buyurmuştur. 
Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti olan “oku” emri bu ayda inmiştir. Bu gece Kadir Gecesi’dir. Kadir Gecesi bin aydan daha kıymetlidir. Cuma haftalık, Berat yıllık, Kadir Gecesi de ömürlüktür. “Her geceni Kadir, karşına her çıkanı Hızır bil.”
Atalarımız, “bayramda borç ödeyecek olana Ramazan çok çabuk geçer” demişler. Ramazan ayının sonu, orucun mükâfatı olan bayramdır. Bayram ise; dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik demektir. Gönüller yapmanın en güzel fırsatıdır. Dargınlar barışır, uzaklar kavuşur, hasretler giderilir, gönüller fethedilir. 
Devşir kazan ye yedir
Bir gönül ele geçir
Yüz Kâbe’den yeğrektir
Bir gönül ziyareti
Misafirini hoş karşıla, tatlı uğurla. Sen ondan razı ol, o da senden razı olsun.  Ramazan’ımız mübarek, orucumuz kabul olsun.

Yazarın Diğer Yazıları