Ramazan Sayar

Üç Aylar

Ramazan Sayar

İnsanlar arasında farklılıklar olduğu gibi günler ve aylar arasında da farklılıklar vardır. Yılın on iki ayının üçü: Recep, Şaban ve Ramazan ayları diğerlerinden farklıdır. Çünkü beş önemli kandil gecesinden dördü bu ayların içindedir. Tövbe, dua, oruç ve Kur’an-ı Kerim ziyafetleriyle üç aylar, yolunu beklediğimiz aylardır. 

Üç aylar rahmet ayıdır,
Melekler ihsan dağıtır,
Müminlerin bayramıdır,
Üç ayımız hoş geldiniz.

Üç aylarda indi Kur’an, 
Kur’an’a canımız kurban,
Murada erer okuyan, 
Üç ayımız hoş geldiniz.

Oruçtur ruhun gıdası,
Mükâfat verir hüdası,
Kabul olur her duası,
Üç ayımız hoş geldiniz.

Malın varsa hayır eyle,
Derdin varsa sabır eyle,
Her haline şükür eyle,
Üç ayımız hoş geldiniz.

Üç aylar tövbelerin başladığı, öfkelerin ve kinlerin bittiği, iyiliklerin ve sevgilerin yarıştığı aylardır. 

Üç aylar gelir Recep ile
İlk cuması Regaip ile
Kavuşmak anı edep ile
Mübarek kandiller geldi.

Üç ayların ilki Recep ayıdır. Recep, cennette suyu sütten beyaz, baldan tatlı bir ırmak adıdır. Recep ayının özelliklerinden biri, ilk Cuma gecesinin Regaip Kandili olmasıdır. Regaip, Hz. Peygamber’in ana rahmine düştüğü gün ve tecelliyata, manevi ihsanlara layık olduğu gece olarak rivayet edilir.  Recep ayının bir diğer özelliği de, Ramazan ayına hazırlık yapma yani oruç tutmaya başlanılan ay olmasıdır. Senenin bütün gününü oruçlu geçiren bir sahabeye Peygamberimiz : “ Ramazan ayı dışında her ayın üç gününü oruç tutmak bir yıl gibi tutmuş olur” buyurmuştur.
Çünkü: “Bir iyiliğe on kat sevap verilir.” Hadisine göre her oruç tutulan güne karşılık on günlük oruç mükâfatı verilir. Peygamberimiz:
 
“Recep Allah tealanın ayıdır,
Şaban ayı benim ayımdır,
Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır.” buyuruyor. 
“Allah’ım bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl. Bizi Ramazan’a ulaştır” diye duada bulunurdu. 
Zünnun-i Mısri: “Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.”  Diyor.
Recep ayının önemli özelliklerinden birisi de, yirmi yedinci gecesinin “Miraç” kandili olmasıdır. Miraç, peygamberimizin bir gece vakti Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gece yolculuğu (isra) yapmasıdır. Peygamberimizin Mescid-i Aksa’dan da Arş-ı Ala’ya yükselmesi (miraç) mucizesidir. 

Yirmi yedisinde Miraç,
Mümin olanlarda bu inanç,
Beş vakit namazda kazanç,
Mübarek kandiller geldi.

Üç ayların ikincisi Şaban ayıdır. Şaban ayının on beşinci gecesi “Berat” kandilidir. Berat Kandili, içinde birçok özellik dolu olan bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya sema’ına inmesi, Hz. Peygamberin ümmetine bağışlanması, yıllık muhasebenin yapıldığı, gelecek yıl yapılacakların tekrar gözden geçirilip kararlaştırıldığı, rızk, ecel, hayır ve şer gibi işlerin tescil edildiği gecedir. Kadir Gecesi’nden sonra en önemli gecedir. Bu geceye can verir ashab-ı dil, bu gece şadan olur erhab-ı dil. 
Kıldan ince ise sırat,
Şaban-ı Şerif’te beraat,
Cemalullah ise murat,
Mübarek kandiller geldi. 

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayıdır.  Ramazan ayı oruç ayıdır. Müslümanlara bir ay oruç tutmak bu ayda farz kılınmıştır. Tutabilecek gücü olan her Müslüman bu ayı oruç tutarak geçirir. Ramazan ayının diğer bir özelliği, içinde bin aydan kıymetli Kadir Gecesi’nin olması ve bu gecede Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başlamasıdır. Bundan dolayı bu ay Kur’an-ı Kerim ayıdır. Mukabeleler okunur, hatimler indirilir, gönüller coşar. Müslümanlar adeta bir kuş gibi hafif ve temiz olur. 

Bin aydan hayırlı gece,
Ramazan’la o gelince,
Kur’an bu ayda inince,
Mübarek kandiller geldi.
 

Yazarın Diğer Yazıları