Mehmet Bina

Sevgimiz Allah (cc) için olsun

Mehmet Bina

Hazreti Ömer (ra) şöyle buyurdu. "Gece kalkıp ibadet eden, gündüz oruç tutan, sadaka veren ve cihad eden kimse, sevdiğini Allah için sevmez, sevmediğini de Allah için sevmezse bu yaptıklarının faydasını görmez." 
Allah için birbirini seven kimselerin dostları çok olur. Dostlukları da devamlı olur.
Enes İbni Mâlik (ra) dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (sav)’in huzurunda bir adam vardı. Bir başka şahıs ona uğrayıp geçti. 
(Arkasından, Hz. Peygamber’in huzurundaki kimse):
- Ey Allahın Resûlü! Ben bu kişiyi gerçekten seviyorum, dedi.  Peygamberimiz (sav)
- “Peki, sevdiğini ona bildirdin mi?” buyurdu. Adam:
- Hayır, dedi. Hz. Peygamber (sav):
- “Ona bildir”, buyurdu.
Adam derhal kalkıp o şahsın arkasından yetişti ve:
- Ben seni Allah için seviyorum, dedi. O da:
- Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin, karşılığını verdi.  
(Ebû Dâvûd, Edeb 113)
Bir müslüman bir başka müslümanı Allah için sevdiği zaman, onu kendisine bildirmesi, Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği bir muâşeret kuralıdır. 
• Hadîs-i şerîfteki olay çok açıktır. Ancak iki noktaya dikkat çekmek uygun olacaktır. 
• Birincisi, Hz. Peygamber’in “Sevdiğini ona bildir” tavsiyesi üzerine, sahâbînin hemen kalkıp sevdiği şahsın peşinden koşması, yani  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tavsiyesine anında uyması, “Daha sonra bildiririm” gibi bir düşünceye kapılmamasıdır. 
Sahâbe-i kirâmın sünnet karşısındaki genel tavrı bu idi. 
Onlar Hz. Peygamber’in tavsiyelerine hemen uyarlardı. Sünnete tereddüt göstermeden uymak, onların erişilemez meziyyetlerinin başında gelirdi. 
• İkincisi, “Ben seni Allah için seviyorum” diyen sahâbîye, “Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin” diye karşılık verilmesidir.
• Memnûniyeti çeşitli cevaplarla dile getirmenin mümkün olduğu bir yerde verilen bu cevap, derin bir İslâmî bilincin ifâdesi olarak dikkat çekmektedir. 
Bu bilinç, Allah için sevene, ancak Allah’ın onu sevmesi temennisiyle karşılık verilebileceği düşüncesidir. Bu dua, hem bu cevabı verenin çok memnun olduğunu gösterir, hem de sevgisine böyle bir dua ile mukâbele edilen insanı son derece memnun eder ve aralarındaki sevginin daha da artmasını sağlar.
• Hadis-i Şerifte her ne kadar açıkça belirtilmiyorsa da, Hz. Peygamber’in, o zâtın verdiği karşılığı  beğendiği ve onayladığı anlaşılmaktadır.
• Allah Resulü (sav) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır.
«Allah’u Taala kıyamet gününde: benim için birbirini sevenler nerededir onları gölgemden başka gölge bulunmayan günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim.» buyurur.
• Bu Hadis-i Şeriflerden şunu anlıyoruz
1. Bir din kardeşini Allah için seven kimsenin, ona bu sevgisini bildirmesi güzel olur.
2. Hz. Peygamber  hem fiilî sünneti hem de sözlü tavsiyeleriyle bu konuya verdiği önemi göstermiştir.
3. Ashâb-ı kirâm sevdikleri kimseyi sevgilerinden haberdâr ederlerdi.
4. Allah için sevdiğini söyleyen kimseye verilecek en güzel cevap, ”Beni kendisi için sevdiğin de seni sevsin” demektir.

Yazarın Diğer Yazıları