Mehmet Kaçar

İnsan öğüt alabileceği kadar dünyada yaşar!

Mehmet Kaçar

“Altmış yıl yaşayan bir kimsenin yüce Allah(cc)’a karşı ileri sürecek(mazeret gösterecek) bir mazereti kalmamıştır.“ (Müsned, Ahmed bin Hanbel 9394)
“Düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar sizi yaşatmadık mı?” (Fatır 37).
Ahiret sahnelerine yer veren bu benzeri âyet ve hadisi şeriflerde, dünyada yaşarken, peygamberler, kitaplar ve âlimler aracılığı ile yapılan irşad ve uyarıları hafife alan inkârcıların kötü âkıbetle(sonuçla) karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların o gün hiçbir yarar sağlamayacağı açık ve net bir şekilde ayeti kerimede vurgulanmaktadır.
Müminun Suresi 23. ayeti kerimede de mealen:
“And olsun ki Nuh (a.s)’u da kavmine gönderdik  de, ‘Ey Kavmim!’ dedi, ‘Allah(cc)’a kulluk edin; sizin O’ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?”
Bu ayet-i kerime meâline baktığımız da, Nuh(.as)’un kavmi çok tanrılı bir inanç sistemine inanıyorlardı. Nuh (a.s)’un ikaz ve uyarılarına rağmen kavminin sözü dinlenenleri, onun tevhide çağıran tebliğler üzerinde samimi olarak düşünecekleri yerde onun davetinin altında kötü bir aramaya kalkışmışlardı. Nuh (a.s)’un bizzat kendisinin lider olarak başa geçmek için çaba sarf ettiğini ileri sürmüşlerdir.
Nuh(a.s.)’un kavminin bir kısmı da, Nuh(a.s)’un akli dengesinin yerinde olmadığı gibi yersiz, tutarsız, mesnetsiz iddiaları ileri sürerek onu insanların gözünde küçük düşürerek tolum içerisinde dışlayarak tek bırakmaya çalıştılar. Bu suçlamaları yapmalarının nedeni ise kendi batıl inançlarını, akıllarının gereği olarak görmeleri, bu görüşlerine aykırı gelen bir inancın kendi akılları ile bağdaşmayacağını sanmalarındandır.
Hz. Nuh(a.s) ve mücadelesini verdiği tevhid inancının önemi için Hud Suresi 25-49 ayet meallerinde: “Bir süre onu gözetim altında tutun” diye Türkçeye çevirdiğimiz ifade tefsirlerde iki şekilde açıklanmıştır.
a- O akıl hastası olduğuna göre bir süre sabredip bekleyin; iyileşirse ne âlâ, aksi halde öldürürsünüz. b- Bir süre bekleyin; eğer gerçekten peygamber ise Tanrı ona yardım edecek, durumunu güçlendirecektir, o zaman bizde kendisine uyarız; ama eğer yalancının tekiyse Tanrı onu alçaltır, planını bozar, biz de ondan kurtuluruz.
Konumuzun başında verdiğimiz hadisi şerif meali bana umarım siz kardeşlerime çok ciddi nasihatler vermiştir
 

Yazarın Diğer Yazıları